Waarom jeugdwerkloosheid funest is voor Nederland en wat we er nu aan kunnen doen!

Leo van Loon, directeur Buzinezzclub

Het aantal werkende jongeren is in zeven jaar nog niet zo hoog geweest, blijkt uit de maandelijkse arbeidsmarktcijfers die het CBS in november 2016 publiceerde. Toch is het voor een zeer grote groep, ruim 148.000 jongeren (oktober 2016, Bron CBS), moeilijk om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren veel kansen krijgen, nu en in de toekomst?

Dit blog is de tweede in een serie over de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het creëren van veel kansen voor alle jongeren in Nederland.

Drs. Leo van Loon is al 15 jaar sociaal ondernemer en oprichter van de Buzinezzclub. De Buzinezzclub begeleidt jaarlijks 400 jongeren met een uitkering en weet 60% de uitkering uit te leiden met een baan of opleiding die bij ze past, of zelfs een eigen bedrijf.

Mede door vacaturestops en faillissementen was het aantal vacatures de afgelopen jaren dramatisch laag. Dit is vooral funest voor starters op de arbeidsmarkt: de jongeren. Iedereen heeft logischerwijs meer ervaring dan zij. Na een jeugd waarin de economie uitbundig groeide en de toekomst kansrijk leek, valt de praktijk anno 2016 voor veel jongeren tegen. Het is een hard gelag om soms jaren op je handen te moeten zitten en rond te komen van een uitkering, terwijl je graag mee wilt doen! Ook stapelen veel jongeren noodgedwongen studie op studie om hogerop te komen, terwijl zij daarnaast de studieschuld enorm op zien lopen met alle gevolgen van dien.

Ook voor de Nederlandse samenleving als geheel is dit schadelijk. De vergrijzing zet de komende jaren sterk door en de jonge generatie zal voor een grote, oude generatie moeten zorgen. Dit wordt lastig als jongeren niet deelnemen aan de arbeidsmarkt of duurzaam onder hun potentieel werken. Als je om je heen kijkt, denk je misschien: het valt toch wel mee? Maar jouw blik zou gekleurd kunnen zijn.

Van kansarm, naar kansrijk

Nederland wordt gezien als een egalitair land met gelijke kansen. De praktijk is anders blijkt uit OECD-onderzoek*. Een belangrijke voorspeller voor je maatschappelijke toekomst is het inkomen en opleidingsniveau van je vader. Ook je geboortelocatie en geboortedatum bepalen voor een groot deel je kansen. Twee factoren waar je als individu geen invloed op hebt. Ook arbeidsdiscriminatie speelt helaas een grote rol in Nederland. Dit staat gelijke kansen voor iedereen in de weg en zorgt ervoor dat talent onbenut blijft.

Mijn pleidooi is er geen voor gelijke kansen voor alle jongeren. Sommige jongeren groeien op met veel kansen en dat is geweldig. Mijn pleidooi draait erom alle jongeren in Nederland veel kansen te bieden. De reden dat ik de Buzinezzclub heb opgericht is de voldoening die het geeft als je iemand in enkele maanden 10 centimeter ziet groeien, omdat hij of zij zijn eigen kwaliteiten ontdekt en vervolgens aangenomen wordt in de baan die bij hem of haar past. Of zelfs zijn eigen bedrijf begint. Eindelijk erkenning en mee kunnen doen.

*A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across OECD Countries (2010).

Structurele aanpak

Het is pijnlijk om in de praktijk te zien waar opgroeien in een kansarme omgeving toe kan leiden. Vaak ontbreekt het deze jongeren aan sterke rolmodellen in hun directe omgeving. Zo komt het vaak voor dat jongeren verkeerde gewoontes overnemen van hun ouders: denk aan het maken van schulden bij internetwinkels of het bespelen van de sociale dienst en andere hulpverleners uit eigen belang. In kansarme wijken is voor veel mensen een uitkering de standaard, in tegenstelling tot een baan of eigen bedrijf in kansrijke wijken. Om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken, is het nodig op vele terreinen het verschil te maken.

Jongeren kansrijk maken vraagt om actie op drie niveaus:

Op microniveau draait het om het aanleren van competenties, het vergroten van zelfkennis en zelfsturing. Op mesoniveau draait het om het verbreden van het netwerk van jongeren, bijvoorbeeld via een (vrijwillige) coach en deelname aan netwerkevents. Op macroniveau draait het om nieuwe arrangementen, zoals de Participatiewet, anoniem solliciteren en partnerships waarmee werkgevers en hun succesvolle professionals zich inzetten voor jongeren.

Tijdens het Buzinezz Forum stellen de deelnemers -waaronder de Buzinezzclub- zich ten doel de meest effectieve werkwijzen met elkaar te delen. Om Nederland voor te bereiden op de toekomst hebben we al het talent in Nederland hard nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jonge generatie aansluiting vindt op de arbeidsmarkt, in het belang van de jongeren én de samenleving. Doe je ook mee?

Reageren

Wilt u reageren op dit artikel? Maak dan gebruik van onderstaand formulier.

  • Naam*
  • E-mailadres*
  • Bericht*