Het Buzinezz Forum 2017: samen een visie creëren voor de aanpak van jeugdwerkloosheid

Door Leo van Loon, directeur Buzinezzclub

Dit blog is de eerste in een serie over de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het creëren van veel kansen voor alle jongeren in Nederland. 

Drs. Leo van Loon is al 15 jaar sociaal ondernemer en oprichter van de Buzinezzclub. De Buzinezzclub begeleidt jaarlijks 400 jongeren met een uitkering en weet 60% de uitkering uit te leiden met een baan of opleiding die bij ze past, of zelfs een eigen bedrijf.

Met de Buzinezzclub heb ik ontdekt dat in elke stad het wiel op het terrein van jeugdwerkloosheid opnieuw wordt uitgevonden. Dit is mooi omdat elke stad om zijn eigen aanpak vraagt, maar op veel terreinen kunnen gemeenten en werkgevers uit verschillende steden ook veel van elkaar leren. Het Buzinezz Forum wil die kruisbestuiving faciliteren door ‘best practices’ op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding samen te brengen. De Buzinezzclub organiseert de komende drie jaar, jaarlijks een Buzinezz Forum, zodat we de huidige praktijk kunnen koppelen aan de beleidsvorming door de nieuwe regering in 2018 en tot slot die van nieuwe colleges van B&W in 2019.

De volgende vier thema’s staan centraal op het Buzinezz Forum 2017

 

Ik ben het Buzinezz Forum gestart samen met PSO Nederland, de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). PSO is een door TNO ontwikkeld meetinstrument en landelijk keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. Door de samenwerking tussen de Buzinezzclub en PSO Nederland kunnen we powerplayers samen brengen die zich in de praktijk actief inzetten voor jongeren. Graag wil ik de onderwerpen van het Forum kort toelichten. In de aanloop naar het Forum diepen experts op de verschillende onderwerpen de thema’s verder uit.

1. Kansarme jongeren kansrijk maken

2. Arbeidsmarkt van de 21e eeuw

3. Sociaal werkgeverschap

4. Afrekenen op prestatie in plaats van inspanning

 

1. Kansarme jongeren kansrijk maken

Het is pijnlijk om in de praktijk te zien waar opgroeien in een kansarme omgeving toe kan leiden. Vaak ontbreekt het die jongeren aan sterke rolmodellen in de directe omgeving. Zo komt het veel voor dat jongeren verkeerde gewoontes overnemen van hun ouders: denk aan schulden maken bij internetwinkels of het bespelen van de sociale dienst en andere hulpverleners uit eigen belang. In kansarme wijken is voor veel mensen een uitkering de standaard, in tegenstelling tot een baan of bedrijf in kansrijke wijken.

Om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken, is het nodig op vele terreinen het verschil te maken. Jongeren kansrijk maken vraagt om actie op drie niveaus: op microniveau draait het om het aanleren van competenties en het vergroten van zelfkennis en zelfsturing. Op mesoniveau draait het om het verbreden van het netwerk van jongeren, bijvoorbeeld via een (vrijwillige) coach en deelname aan netwerkevents. Op macroniveau draait het om nieuwe arrangementen, zoals de Participatiewet, anoniem solliciteren en partnerships waarmee werkgevers en hun succesvolle professionals zich inzetten voor jongeren.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren veel kansen krijgen, nu en in de toekomst?

 

2. Arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Het tweede thema van het Buzinezz Forum is een brede analyse van de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. De huidige arbeidsmarkt, met haar hoge mate van flexibilisering en lage barrières om een bedrijf te starten, vraagt om veel meer zelfsturing dan de arbeidsmarkt van de vorige eeuw waarin een baan voor het leven bij één werkgever de norm was. Nu is het zaak je eigen toekomst uit te stippelen en het overzicht te houden terwijl je naast je baan een studie doet en ook een bedrijfje van de grond tilt.

Hoe kunnen we jongeren op die veranderende arbeidsmarkt voorbereiden en hoe zorgen we ervoor dat ieders talent wordt benut?

 

3. Sociaal werkgeverschap

Het derde thema draait om de rol van werkgevers. Social Return en de Participatiewet brengen verplichtingen voor werkgevers, die hiernaast soms meer willen doen om jongeren kansen te bieden. Een mooi voorbeeld is Collectief040, waarin werkgevers uit de regio Eindhoven zich verbinden om één laagdrempelige ingang te bieden voor mensen zonder baan, waardoor ze veel meer mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aannemen. Collectief040 bundelt kennis en houdt daardoor de complexiteit van de wirwar aan regelingen onder controle.

Wat kunnen organisaties en gemeenten van die aanpak leren en welke andere best practices zijn er te vinden?

 

4. Afrekenen op prestatie i.p.v inspanning

Het vierde thema draait om het afrekenen op resultaat. Veel overheden zijn gewend voor inspanning te betalen: is een jongere begeleid of niet? Een andere insteek is af te rekenen op resultaat, is een jongere de uitkering uit of niet? Nog interessanter wordt het als sociaal investeerders 100% pay for success aan de slag gaan en pas na enkele jaren, als de besparing op de uitkering bij de gemeente gerealiseerd is, een deel van die besparing uitgekeerd krijgen. Afrekenen op resultaat klinkt logisch, maar vraagt meer van overheden dan simpelweg uitkeren op inspanning. Het resultaat is vaak pas in latere begrotingsjaren te meten en dit levert onzekerheid op in de budgetbesteding.

Wat is de trend voor de toekomst, welke barrières zijn er en hoe kunnen organisaties en gemeenten hierop inspelen?

Deelt en doet u mee?

Op deze vier terreinen delen we met het Buzinezz Forum de laatste ontwikkelingen en best practices. Ik ben ervan overtuigd dat andere organisaties kunnen profiteren van de kennis die de Buzinezzclub heeft opgedaan in verschillende steden door heel Nederland. We zijn op zoek naar professionals en experts die ook bereid zijn te delen, om zo jeugdwerkloosheid verder terug te dringen. Dit is een Forum voor mensen met hun voeten in de klei en onmisbaar voor bevlogen professionals bij wie de toekomst van jongeren centraal staat. Het Buzinezz Forum wil kruisbestuiving tussen deze innovators en goalgetters faciliteren. Wil je ook reageren op een van de onderwerpen en een bijdrage leveren aan het Forum; gebruik dan het formulier onderaan de blog of stuur direct een mail naar info@buzinezzforum.nl. Doe je ook mee?

Uitkijkend naar 22 februari, ik kan niet wachten!

 

Reageren

Wilt u reageren op dit artikel? Maak dan gebruik van onderstaand formulier.

  • Naam*
  • E-mailadres*
  • Bericht*