Programma

De laatste ontwikkelingen en ‘best practices’ op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding komen samen op het Buzinezz Forum 2017. Prominenten en experts delen hun visie en er is ruimte voor bijzondere verhalen van jongeren. Vervolgens debatteren we in verschillende denktanks verder op de inhoud.

 

De arbeidsmarkt van de 21e eeuw staat centraal; waarin steeds flexibeler wordt gewerkt, veel branches onder druk staan en het gevraagde opleidingsniveau toeneemt. Zeker voor jongeren met weinig kansen wordt het steeds moeilijker om deel te nemen. Het doel is om met professionals, sociaal ondernemers, experts en jongeren gezamenlijk een heldere visie te ontwikkelen om alle jongeren in Nederland kansrijk te maken.

Hoofdthema’s

 • 1.

  Social Impact Bonds: focus op impact & resultaat

  Spreker: Wethouder Depla (Gemeente Eindhoven)

 • 2.

  Arbeidsmarkt 21e eeuw: iedereen ondernemend

  Spreker: Professor Wilthagen (Universiteit van Tilburg)

 • 3.

  Duurzame aanpak: van kansarm, naar kansrijk

  Spreker: Henk Spies (Auteur: De jeugd maar geen toekomst)

 • 4.

  Best practices in sociaal werkgeverschap

  Spreker: Thijs Eradus (Mede-Oprichter Collectief 040)

 • 10.00 uur

  Opening & introductie

 • 10.15 uur

  Blik op de praktijk

 • 10.30 uur

  Panelgesprek

 • 10.45 uur

  Pauze

 • 11.00 uur

  Pitch denktank 1 & 2

  • 1.

   Social Impact Bonds: focus op impact & resultaat

  • 2.

   Arbeidsmarkt 21e eeuw: iedereen ondernemend

 • 11.45 uur

  Pauze

 • 12.00 uur

  Pitch denktank 3 & 4

  • 3.

   Duurzame aanpak: van kansarm naar kansrijk

  • 4.

   Best practices in sociaal werkgeverschap

 • 12.45 uur

  Uitreiking Social Youth Awards

 • 13.00 uur

  Afsluiting met een hapje en een drankje

Blik op de praktijk

10.15 tot 10.30 uur

We nemen een kijkje in het leven van een nieuwe generatie professionals. Zij maken de eerste stappen in een succesvolle carrière, door te kiezen voor een passende opleiding, baan, of het starten met een eigen onderneming. Nog altijd lukt het veel jongeren niet om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Welke obstakels moeten jongeren nemen om niet afhankelijk te worden van een uitkering en hoe kunnen organisaties en gemeenten op die behoeften inspelen? De blik op de praktijk is het uitgangspunt voor het Buzinezz Forum 2017.

Panelgesprek

10.30 tot 10.45 uur

Een panel van experts, onder leiding van Mirjam Sterk (ambassadeur Buzinezzclub), diept de ‘blik op de praktijk’ verder uit en introduceert de onderwerpen van de aansluitende denktanks. Het panel gaat dieper in op verschillende obstakels, kansen, vragen en trends op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding binnen hun vakgebied. Na het panelgesprek kunnen deelnemers kiezen voor één van de denktanks.

Denktanks

In vier verschillende denktanks debatteren we over de laatste ontwikkelingen op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding. Je kunt in twee rondes kiezen, voor één van de onderwerpen. Op de blog delen de sprekers alvast hun visie op de verschillende thema's. Gezamenlijk vormen zij de inhoudelijke basis, waar we tijdens het Forum op door bouwen. We nodigen je uit om op de blogs te reageren of deel te nemen aan de denktanks op 22 februari.

11.00 tot 11.45 uur

Social Impact Bonds

Focus op impact & resultaat

Wethouder Staf Depla (Gemeente Eindhoven)

Veel overheden zijn gewend om voor inspanning te betalen: is een jongere begeleid of niet? Een andere insteek is afrekenen op resultaat: is een jongere de uitkering uit of niet? Afrekenen op resultaat klinkt logisch, maar vraagt meer van overheden. Het resultaat is vaak pas in latere begrotingsjaren te meten, met onzekerheid op de budgetbesteding als gevolg.

Wat is de trend voor de toekomst, welke barrières zijn er en hoe kunnen organisaties en gemeenten hierop inspelen?

11.00 tot 11.45 uur

Arbeidsmarkt 21e eeuw

Iedereen ondernemend

Professor Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg)

De huidige arbeidsmarkt -met een hoge mate van flexibilisering en lage barrières voor het starten van een bedrijf- vraagt van mensen veel meer zelfsturing in vergelijking met de arbeidsmarkt van de vorige eeuw, waarin één baan voor het leven de norm was. Nu wordt van nieuwe generaties verwacht dat zij de eigen toekomst uitstippelen en een baan combineren met een studie en/of ondernemerschap.

Hoe kunnen we jongeren op die veranderende arbeidsmarkt voorbereiden en hoe zorgen we ervoor dat ieders talent wordt benut?

12.00 tot 12.45 uur

Duurzame aanpak

Van kansarm, naar kansrijk

Henk Spies (Auteur: De jeugd maar geen toekomst)

Jeugdwerkloosheid structureel aanpakken, vraagt om actie op drie niveaus: op microniveau draait het om aanleren van competenties, het vergroten van zelfkennis en -sturing. Op mesoniveau draait het om het verbreden van het netwerk van jongeren. Op macroniveau draait het om nieuwe arrangementen, zoals de Participatiewet, anoniem solliciteren en partnerships waarmee werkgevers en succesvolle professionals zich inzetten voor jongeren.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren veel kansen krijgen, nu en in de toekomst?

12.00 tot 12.45 uur

Best practices

Sociaal werkgeverschap

Thijs Eradus (Mede-oprichter Collectief 040)

Social Return en de Participatiewet brengen verplichtingen voor werkgevers, maar soms willen zij nóg meer doen om jongeren kansen te bieden. Een mooi voorbeeld is Collectief040, waarin werkgevers uit de regio Eindhoven zich verbinden om één laagdrempelige ingang te bieden aan mensen zonder baan. Op die manier kunnen zij meer mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aannemen. Collectief040 bundelt kennis en houdt zo de complexiteit en wirwar aan regelingen onder controle.

Wat kunnen organisaties en gemeenten van die aanpak leren en welke andere best practices zijn er te vinden?

Uitreiking Social Youth Awards

12.45 to 13.00 uur

Tijdens het Forum reiken PSO Nederland & de Buzinezzclub de Social Youth Awards uit. De Social Youth Awards zijn bestemd voor bedrijven die zich actief inzetten om de kansen voor jongeren in Nederland te vergroten. Het gaat om een award bestemd voor een PSO-gecertificeerd bedrijf en een bedrijf gekozen door jongeren (members) van de Buzinezzclub.

Het Buzinezz Forum wordt mede mogelijk gemaakt door: