Buzinezz Forum 2017

Door Coen van der Steen, 24 januari 2017

De laatste ontwikkelingen en best practices op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding komen samen op het Buzinezz Forum 2017. Op het Forum staat de arbeidsmarkt van de 21e eeuw centraal; waarin steeds flexibeler wordt gewerkt, veel branches onder druk staan en het gevraagde opleidingsniveau toeneemt. Zeker voor jongeren met weinig kansen wordt het steeds moeilijker om deel te nemen. Het doel is om met professionals, sociaal ondernemers, experts en jongeren gezamenlijk een heldere visie te ontwikkelen om alle jongeren in Nederland kansrijk te maken. Zo kunnen individuele organisaties effectiever optreden en meer bereiken voor jongeren in Nederland!

Zeker voor jongeren met weinig kansen wordt het steeds moeilijker om deel te nemen.

Datum: 22 februari 2017
Tijden: 10.00 tot 13.00 uur
Locatie: Social Impact Factory Utrecht
Adres: Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht – naast Utrecht CS

Aanmelden