“Best practices in sociaal werkgeverschap werken aanstekelijk”

In gesprek met: Thijs Eradus, mede-oprichter van Collectief040

Social return en de Participatiewet brengen verplichtingen voor werkgevers. Het doel is om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Bij een social return afspraak neemt de opdrachtnemer bijvoorbeeld een bepaald aantal (of percentage) mensen met een uitkering in dienst.

Een mooi voorbeeld is Collectief040, waarin werkgevers uit de regio Eindhoven zich verbinden om één laagdrempelige ingang te bieden voor mensen zonder baan, waardoor ze veel meer mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aannemen. Het collectief bundelt kennis en houdt daardoor de complexiteit van de wirwar aan regelingen onder controle. We spraken met Thijs Eradus, mede-oprichter van Collectief040.

Thijs Eradus is mede-oprichter van Collectief040. Deze organisatie maakt voor de aangesloten ondernemingen en betrokken kandidaten gezamenlijke afspraken rond social return en werk. Sociaal ondernemen waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Bij het Buzinezz Forum leidt hij de denktank “Best practices in sociaal werkgeverschap”.

Waarom dit thema?
Sociaal werkgeverschap heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Natuurlijk bestaat de wens om “iets met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te doen” al langer. Overheden stellen het ook al een tijdje als eis bij aanbestedingen. Maar veel bedrijven hadden geen idee hoe ze dat zinnig handen en voeten moesten geven. In de denktank ‘Best Practices in sociaal werkgeverschap’ willen we laten zien wat wij hebben geleerd van onze ervaringen, zodat niet iedereen het wiel helemaal opnieuw hoeft uit te vinden.

Wanneer is werkgeverschap eigenlijk ‘sociaal’?
Bij sociaal werkgeverschap gaat het erom dat jongeren een duurzame kans krijgen op de arbeidsmarkt. Niet alleen een garantiebaan, maar ook de begeleiding om van die baan een succes te maken. Zo logisch als dat nu klinkt, was het lange tijd niet. Jongeren werden bijvoorbeeld in een bouwkeet gezet. Wat ze er deden maakte niet uit, als ze maar officieel aan de slag waren. Dit voorbeeld is een uiterste, maar bedrijven gaven tot voor kort allemaal op een eigen manier vorm aan sociaal werkgeverschap, meestal zonder beleid of structuur.

Hoe is dat veranderd?
Nu werken we veel planmatiger. Samen met bedrijven denken we na over welke kandidaat ze nodig hebben, welke functies de kandidaat kan gaan bekleden, en hoe een kandidaat binnen het bedrijf kan groeien. Als je nadenkt over hun toekomst binnen het bedrijf ben je echt sociaal aan het ondernemen. In de regio Eindhoven hebben we inmiddels een overeenkomst gesloten met bijna 70 bedrijven. Die moeten en willen sociaal ondernemen.

Wat levert het op?
Voor de jongeren levert langer perspectief veel stabiliteit op. Dat is nodig: ze hebben geen diploma’s, en zijn veel afhankelijker van een succesvol traject bij hun ene werkgever dan ‘gewone’ werknemers. Dankzij een persoonlijke begeleiding kunnen mensen die anders moeilijk te plaatsen zijn, net als arbeidsgehandicapten of dak- en thuislozen, uitgroeien tot heel loyale en waardevolle collega’s.

En wat vraag je van werkgevers?
Een klant die ons Collectief inschakelt, betaalt een fee. Onze tegenprestatie is dat we hem ontzorgen in het sociaal ondernemen. We maken een plan en nemen een stuk van de regie over. Uiteraard in goed overleg met het bedrijf.

Dat begint met een zorgvuldige voorbereiding. In gesprekken met de directie of de afdeling HR zoeken we uit waar de behoefte ligt, en bij welke kandidaat we de beste match vinden. Bouwbedrijven bijvoorbeeld kunnen behoefte hebben aan zij-instromers. Vind die maar eens: de meeste ouders en scholen zijn niet erg gecharmeerd van de bouw. Wij vinden wel passende kandidaten voor werkgevers.

Goede voorbeelden inspireren natuurlijk. Hebben veel werkgevers dat extra zetje nodig?
Klanten hebben behoefte aan goede voorbeelden uit hun eigen keten. Het stigma “afstand tot de arbeidsmarkt” heeft een vlekje – werkgevers zien niet meteen dat ook deze mensen bruikbare kennis en kunde in huis hebben. Als er daadwerkelijk een kandidaat aan de slag gaat, moeten we ook bij de werkgever de verwachtingen goed begeleiden. Bij onze opdrachtgevers, maar zeker ook bij de direct leidinggevende en op de werkvloer. De eerste ervaring van de werkvloer met onze kandidaten is heel belangrijk voor het vervolg.

Kun je een concreet voorbeeld beschrijven van hoe een kandidaat werd begeleid en succesvol geplaatst – dankzij de betere aanpak?
Dit zijn er gelukkig vele, maar eentje zal me altijd bij blijven.D at was de eerste kandidaat bij Stam en de Koning (Volkerwessels). Het ging om een jongeman die dakloos was en die op dat moment geen stabiel leven om zich heen had. Daarnaast had hij verkeerde vrienden, geen opleiding, was hij verslavinggevoelig en wars van alle hulpverlening die men hem aanbood.

Hij kwam bij ons in beeld en wij hebben hem een kans gegeven bij Stam en de Koning, want hij wilde werken en kon werken. Tegelijkertijd hebben wij hem een woning aangeboden. Op voorwaarde dat hij bleef werken. Wij hebben daarnaast al zijn financiën geregeld. Dit kostte veel minder begeleiding dan hij daarvoor kreeg. Enkel moest hij vertrouwen krijgen, in de betekenis dat hij een kans kreeg en in de betekenis van zelfvertrouwen.

Nu heeft hij een vast contract en krijgt hij een opleiding als timmerman aangeboden. Belangrijkste voor mij is dat hij sinds kort vader is geworden, en ons een geboortekaartje stuurde van zijn zoon. Prachtig!

Op welke vraag hoop jij op het Buzinezz Forum *17 een antwoord te vinden?
Hoe kunnen wij bedrijfsleven echt binden aan jongeren: op verschillende sectoren waar banen en opleidingen te krijgen zijn, heeft het beroep een stigma. Wij gaan komende tijd proberen dit soort banen populair te krijgen bij o.a. jongeren en zij-instromers, dus een echte kans. Maar is dit wat de jongere zelf wil?

We leven in een zeer snelle wereld en er veranderen constant dingen. Kunnen wij dit bijbenen en hoe kunnen we elkaar niet kwijt raken. Belangrijkste is dat het bedrijfsleven mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ervaart als belangrijke kracht, hoe kunnen we dit behouden?

Leren dus van elkaar tijdens Buzinezz Forum!

Reageren

Wilt u reageren op dit artikel? Maak dan gebruik van onderstaand formulier.

  • Naam*
  • E-mailadres*
  • Bericht*